První kroky

Úvod Element má schopnost způsobovat magické poškození. Hra používá elementy ohně, světla,vody a temnoty. Ze začátku nemáte žádné elementy, ale můžete je získávát od víl.

Používání elementů Pořadí elementů je Oheň > Stíny > Voda > Světlo. V každém případě předchozí element způsobuje o 50% více poškození než jeho následovník. Pokud nemáte element, pak Vám bude způsobeno ještě o 30% poškození více. Důležité: Elementy se započítavají pouze schopnostem, které jsou tímto elementem označeny.

Odolnost Odolnost redukuje poškození z útoku elementu. Pokud má Váš protivník odolnost proti elementu, kterým ho chcete poškodit, je Vámi způsobené poškození zredukováno o výši jeho odolnosti.

Smrt Pokud zemřete, bude aktivován vedlejší účinek oživování. Vaše hodnota vyhnutí a útoku bude zredukována a Vaše hrdost bude snížena o 50. Toto platí až od úrovně 21.

Pověst Pověst Vám dává speciální hodnost a vytváří symbol vedle Vašeho jména postavy, který je viditelný každému hráči. Pověst je základem pro přeměnu na specialistu. Jako specialista potřebujete určité body pověsti, abyste mohli vytvořit specialistovu mapu.

Hrdost Kromě pověsti je tu ještě hrdost, která je závislá na cti Vaši postavy. Nejvyšší hodnota cti je 100 hrdosti. Nečestné chování snižuje tuto hodnotu. Postavy s nízkou ctí jsou znevýhodněny. Například, NPC po nich vyžadují vyšší ceny. Navíc, zvířata nebudou následovat hráče, který má nízkou hrdost.