Seznam přátel

Seznam přátel

Seznam přátel Vám ukazuje všechny přátelé v seznamu. Můžete ho otevřít stiskem klávesy [N]. Pracuje stejně jako systém Zpráv. Dvojitým kliknutím na jméno přítele mu/jí můžete poslat soukromou zprávu. Můžete také jít do minizemě Vašeho přítele kliknutím na malou ikonku za jeho jménem, která znázorňuje domeček. Nicméně, minizemě musí být otevřená. Jestliže okno soukromé zprávy je používáno, můžete jej kdykoli minimalizovat a znovu vyvolat z Vaší lišty v dolním rohu obrazovky.
Přidání přítele: klikněte na postavu kterou si přejete přidat a potom na tlačítko [přítel]. Přidávat přátelé můžete také použitím příkazu [$Add character name].

Smazání přítele: Vyberte přítele, kterého si přejete smazat ze seznamu přátel a klikněte na [smazat]. Jakmile jste smazáni ze seznamu přátel, přítel bude odstraněn také z vašeho seznamu.