Skupiny

Vytvoření Jestliže chcete vytvořit skupinu, vyberte hráče, kterého si přejete pozvat do své skupiny. Potom použijte tlačítko [Skupina] v cílovém okně daného hráče. Členové Vaší skupiny budou zobrazeni na levé straně obrazovky. Skupina pojme až 3 hráče. Můžete pozvat hráče, kteří jsou na stejném kanálu příkazem [$Group jméno hráče].

Opuštění Skupinu opustíte kliknutím na trojúhelník, který je nad skupinovým oknem a potom vyberte [opustit].