Víly

Víla

Víla je součást vybavení. Víla dodává Vaší postavě elementární sílu podle druhu víly. Víly mohou mít elementy ohně, vody, světla a stínu. Víla zvyšuje poškození Vašich bojových dovedností v závislosti na elementu, který vlastní. Navíc, být vybaven vílou potřebujete pro nošení karty specialisty. K vybavení kartou specialisty potřebujete vílu s elementem odpovídajícím elementu karty.

Zvyšování úrovně Víly

Jakmile je víla použita, zvyšuje Vaši elementární sílu. Speciální systém úrovní posiluje Vaši vílu. Víly dostávají zkušenosti odlišným způsobem než ostatní postavy. Ke zvýšení úrovně potřebují určitý počet nestvůr. Současně musí být ulovené nestvůry nejméně 10 úrovní pod Vaši úroveň. Jakmile víla dosáhne potřebného počtu zkušeností, odpovídající element se zvýší o 1%.