Partner

Co jsou partneři ?

Partneři a Nosmáti Vás doprovázejí na cestách. Nicméně, narozdíl od NosMátů, partnera nemůžete chytit. Připojí se k Vám dobrovolně. Partnera obvykle najdete v časoprostorových kamenech. Jedná se o postavy, které potkáte při plnění mise. Budou Vás doprovázet pokud si je získáte. Partner, který byl již přijat se k Vám nemůže znovu připojit.

Základní ovládání

Můžete vlastnit až 3 partnery. Chcete-li vybrat partnera, jděte do Minizemě, zvolte partnera a klikněte na [doprovázet].

Jednotlivé partnery aktivujete pomocí [F1], [F2] a [F3].

Společníka vyberete pomocí [CTRL+left click], nebo stačí kliknout na jeho portrét.

Stiskem klávesy [F4] můžete vybrat sebe a partnera, který Vás doprovází. Stiskem [F5] vyberete všechny volitelné cíle.

Rozšířené ovládání

Stiskněte [A] a Vaš partner zaútočí na každou příšeru co mu bude stát v cestě. Po dosažení cíle budou útočit pouze pokud jsou napadeni.

Stisknutím [S] zastavíte všechny aktivity Vašich partnerů. Pokud Vašim partnerům klesne HP pod 10%, odejde z boje.

Stiskněte [D] a partner bude útočit spolu s Vámi. Pokud partnerům klesne HP pod 10%, tak ukončí veškeré aktivity.

Stiskněte [F] a Váš partner se bude pohybovat na určené místo. Budou útočit pouze pokud jsou napadeni.

Posílení partnera

Partneři, stejně jako postavy, získávají zkušenostní body zabíjením příšer. Speciální jídlo zvyšuje základní úroveň. Narozdíl od NosMátů můžete posilovat svého partnera vybavením, stejně jako své postavy, např. zbraně, brnění, boty a rukavice. Zbraně a brnění mohou být změněny na partnerské u Teomana Toppa v NosVille. Přeměněné brnění má ty samé vlastnosti jako původní brnění. Ujistěte se, že brnění souhlasí s útočným typem tvého partnera (magické/na dálku/na blízko).