Časoprostorové kameny

Co jsou časoprostorové kameny ?

Časoprostorové kameny jsou pomocné úkoly, mohou být splněny opakovaně. Vyžadují určitou úroveň a mohou být splňeny ve skupině nebo samostatně. Časoprostorové kameny, které ještě nebyly splněny jsou označeny modře, ty co jsou splněny jsou označeny zeleně. Hrdinské mise jsou značeny fialově. Můžete do nich vstoupit jedině, když jste dokončili všechny předchozí Časoprostorové kameny. Úspěšným dokončením hrdinské mise pokročíte v příběhu (hlavní pátrání). Povídá se, že je na mapě spousta neviditelných časoprostorových kamenů, které nemohou být okamžitě vyhledány.

Normální časoprostorový kámen

Normální časoprostorové kameny můžete nalézt všude. Zobrazují se dokonce i na Minimapě. Potřebujete je pro následování hlavní dějové linie.


Instantní časoprostorový kámen

Po dokončení mise můžete obdržet Okamžitý časoprostorový kámen (má symbol Q). Tento kámen může být aktivován kdekoliv a po dokončení mise jste automaticky odesláni na místo, kde jste kámen prvně použili.


Skrytý časoprostorový kámen

Kromě regulérních časoprostorových kamenů existují ve hře také kameny skryté, které můžete najít pomocí Kouzelného proutku. Tento proutek získáte od Malcolma Mixe v NosVille. Navíc můžete potřebovat část kamene, který obsahuje více informací, kde se celý kámen nachází a seznam potřebných materiálů. Pro použití Kouzelného proutku na něj dvakrát klikněte. Pokud se zobrazí ikona s otazníkem, jste od kamene příliš daleko. Pokud se zobrazí šipka, následujte jí. Jakmile jste na správném místě, zobrazí se vykřičník a energetický čtverec se aktivuje. Později budete schopni vytvářet časoprostor za pomoci jeho fragmentů.

Přehled časoprostoru

1) Mapa misí podává informace o místnostech, kde jste ještě nebyli (černé), které mají pořád uvnitř monstra (oranžové) a které jste již úspěšně vyčistili (bílé). Zobrazuje taktéž kde se nachází Vaše postava a kde jsou východy. Je rozdíl, mezi použitým východem (zelený), nepoužitým (černý), otevřeným (zámek) a zeleným časoprostorovým východem.


2) Tato informace Vám dává přehled o cílech mise, získaných bodech a nejvyšším dosaženém skóre v aktuálním časoprostoru. Taktéž je zobrazeno, kolik Vám zbývá života, než mise selže.


3) Časový displej zobrazuje kolik času Vám zbývá pro splnění mise. Sloupec vedle hodin indikuje sekundy a sloupec vedle kamene indikuje zbývající minuty.


Dostupné objekty

1) Truhly: v časoprostoru naleznete různé truhly, které mohou obsahovat různé věci.

2) Páky: obvykle jsou používány pro otevírání dveří.

3) Křišťálové koule: umožňují Vám si zvolit rozdílné cesty. Tím pádem každý z hráčů může dokončit časoprostorovou misi jiným způsobem.

Úspěch: odměna

Po úspěšném dokončení časoprostorové mise se otevře okno s Vaší odměnou.

1) Náhodný předmět: Po dokončení obdržíte jeden z uvedených náhodných předmětů.

2) Speciální předmět: jeden speciální předmět obdržíte při prvním dokončení.

3) Bonusový předmět: vždy jej obdržíte při úspěšném dokončení časoprostorové mise.

Chyba

Pokud selžete, otevře se informační okno s detaily selhání. Jestliže se dostanete mimo časoprostor, musíte misi opakovat. Pokud nedokážete časoprostor dokončit dvakrát v řadě, můžete si zapnout mód "loser". Ten zvýší časový limit na dokončení mise. Odměnu obdržíte i když misi dokončíte v tomto speciálním módu.

Vítězné body

Pro pokus o zápis do skóre časoprostoru klikněte na talčítko start. Budete na to potřebovat nějaké zlato. Pokud pokoříte rekord, Vaše jméno bude uvedeno v žebříčku.

1) Monstra: obdržíte více bodu ze silnějších monster než ze slabších. Můžete získat bonusové body za lov bodových monster. Ty jsou označeny zeleným trojúhelníkem. Jakmile jedno monstrum zabijete, objeví se jiné.

2) Bodové věci: některá mostra upouštějí body. Když je seberete, získáte body navíc.

3) Po dokončení časoprostoru obdržíte body za zbývající čas, zabití všech příšer, za přežití NPC postav a za prozkoumání všech map.

Penalizace úrovní Penalizace úrovní existují proto, aby se zabránilo postavám s vysokou úrovní obsazovat první příčky v Síni slávy. Tyto penalizace závisí na rozdílu úrovně postavy a úrovně časoprostoru. Za každou úroveň, kterou má postava nad úroveň časoprostoru je penalizována 2% z počtu získaných bodů. Znamená to, že pokud je Vaše úroveň vyšší o 50 než je úroveň časoprostoru, nedostanete žádné body.