NosMates

Co jsou NosMáti?

NosMáti jsou zvířata, která doprovázejí postavu při jejim dobrodružství. K získání NosMáta je potřeba ho chytit. Avšak, ne všechny volně pohybující se zvířata mohou být chycena. Dále je vysvětlení, čemu je třeba věnovat pozornost.

Chytání NosMátů

1. Nejdříve si ověř zda může být příšera chycena. Vyber nestvůru a ověř, jestli se objeví symbol pro chycení. (Pozor: Postava musí mít o min. 1 úroveň víc než příšera.)

2. Útoč na nestvůru dokud její HP nezežloutne.

3. Zkus chytit nestvůru pomocí dovednosti Zachytit.

4. Pokud se Vám to nepodaří, budete muset počkat dokud se dovednost neobnoví.

Základní ovládání

Můžete vlastnit až 10 zvířat. Vybrat zvíře si můžete jen v Minizemi. Jděte tam, vyberte zvíře a klikněte na [doprovázet].

Jednotlivé NosMáty aktivujete pomocí [F1], [F2] a [F3].

Společníka vyberete pomocí [CTRL+left click], nebo stačí kliknout na jeho portrét.

Stiskem klávesy [F4] vyberete sebe a NosMáta, který Vás doprovází. Stiskem [F5] vyberete všechny volitelné cíle.

Rozšířené ovládání

Stiskněte [A] a Vaše zvíře zaútočí na každou příšeru co mu bude stát v cestě. Po dosažení cíle budou útočit pouze pokud jsou napadeni.

Stisknutím [S] zastavíte všechny aktivity Vašich NosMátů. Jestliže jednomu z Vašich NosMátů klesne HP pod 10%, odejde z boje.

Stiskněte [D] a NosMát bude útočit spolu s Vámi. Pokud NosMátovi klesne HP pod 10%, tak ukončí veškeré jeho aktivity.

Stiskněte [F] a Vaši NosMáti se budou pohybovat na místo určení. Budou útočit pouze když budou sami napadeni.

Zlepšování NosMátů

Stejně jako Vaše postava tak i NosMáti získávají zkušenosti zabíjením nestvůr. Specialní krmení může zvýšit schopnosti Vašich NosMátů a trenér může zlepšit jejich dovednosti. Získat zvířecího trenéra můžete u Evy Energy a pak jej můžete použít ve Vaší Minizemi. Váš NosMát automaticky zvyšuje svoji úroveň během boje proti zvířecímu trenéru. Každý trénink ale nezaručuje zlepšení NosMátů.