Rozhraní

Úvod Po připojení k serveru a nahrání hry se tvoje postava objeví v barevném světě NosTale. Pomocí následujícího obrázku ti budou vysvětleny hlavní elementy rozhraní.

1. Informace o postavě Kromě zobrazení portrétu Vaší postavy toto okno zobrazuje také jméno, aktuální úroveň bojových schopností, speciální body a body many a života. Pro Akt 4 je zde i zobrazeno, ke kterému táboru patříte.

2. Efekty Efekty Vás informují o pozitivních či negativních změnách stavu Vaší postavy, například o zpomalení pohybů či posílení útoku. Pokud na ně kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se detailní popis daného efektu.

3. Informace o protivníkovi Toto okno poskytuje informace o jménu, druhu, elementu, bojových schopnostech a bodech many a života Vámi označeného monstra či hráče.

4. Informace o skupině Zobrazuje stav Vašich NosMátů (zvířata, přátelé) a pokud je to dostupné, tak i stav Vašeho tábora.

5. Rychlé sloty Rychlé sloty umožňují rychlý přístup ke schopnostem nebo věcem. Můžete je použít jako obrázkové zkratky (čísla 0-9, Q, W, E, R, T). Použitím klávesy TAB můžete rychle přepínat mezi dvěma rychlými sloty. Pro přidání schopnosti nebo věci do rychlého slotu stačí otevřít Inventář nebo Okno schopností a myší přetáhnout požadovanou položku na vybraný rychlý slot.

6. Klávesové zkratky Klávesové zkratky zpřístupňují rychlejší cestou důležitá okna. Implementovány jsou P pro postavu, K pro schopnosti, I pro inventář, O pro mise, L pro minizemi, N pro zprávy a F12 pro vyvolání nápovědy ve hře. Ostatní symboly nemají klávesové zkratky a otevřete je kliknutím myši.

7. Minimapa Na minimapě můžete vidět vchody do dalších map, NPC postavy, Vaši aktuální pozici a pozici vybraného cíle. Kliknutím levým tlačítkem myši na minimapu se zároveň vydáte na cestu k tomuto bodu.

8. Body zkušeností Sloupec s body zkušeností zobrazují úroveň vašich bojových a pracovních schopností. Postup k další úrovni je zobrazen pomocí procentuální hodnoty. Když je postup 100%, posune se Vaše postava na další úroveň.

9.Pomoc s misí Okno pomoci s misí Vám dává krátký popis Vašich aktuálních hlavních a vedlejších misí. Pro více informací o misích stiskněte klávesu O.

10. Eventové okno: Toto okno Tě informuje o čase, který zbývá do příštího eventu. Můžeš se zde také připojit k eventům "Icebreaker" a "Okamžitá bitva". Pokud se vytvoří tým raidu, připojíš se k němu pomocí tohoto okna. Rovněž jsou zde zobrazeny zprávy, které Ti posílají hráči přes seznam přátel.

Okno postavy [P] V okně postavy můžete vidět základní přehled o hodnotách postavy, výzbroje, NosMátů a bojové statistice Aktu 4.

Okno Aktu [O] Zde získáte informace o aktuálních úkolech, dokončených časoprostorových kamenech a Vaši aktuální pozici v rámci příběhu.

Okno Rodiny Okno rodiny poskytuje informace o rodině, hodnostech, členech, zprávách atd. Pomocí tlačítka 'Statistiky' je hlava rodiny schopna editovat hodnosti.

Okno konverzace Zde si můžete prohlédnout filmy nebo dokončené kapitoly a číst si v přechozích dialozích.

Okno minizemě [L] Zde získáte informace o Vaší minzemi, úvodní zprávu, produkční body které potřebujete pro mini hry a konstrukce jako jsou továrny, sklady, dekorace atd.

Okno schopností [K] Okno schopností je rozděleno do tří kategorií. Záložka tréninku, kde máte přehled Vašich pasivních základních schopností, je umístěna vlevo. Záložka schopností je uprostřed a najdete tam Vaše bojové schopnosti. Vpravo je záložka pohybu, kde můžete vidět emoce, seznam nájezdů, obchod, seznam kruhů a schopnosti pro odpočinek nebo sběr.

Okno inventáře [I] Váš inventář je rozdělen do kategorií. Na záložce zbroje najdete všechny důležité věci týkající se brnění, zbraní, bot, rukavic, amuletů atd. Na hlavní záložce jsou věci z misí a věci, které byly získány za odměnu, jako třeba Semena moci nebo lektvary. Na záložce Ostatní jsou věci, které nejsou z předchozích dvou kategorií - například materiály, jídlo atd. Přídavná záložka Vám umožňuje si ukládat karty specialisty a kostýmy.

Komunikátor [N] Zde můžete s dalšimi hráči komunikovat a spravovat seznam Vašich přátel. Taktéž můžete vidět, zda jsou online či nikoliv. Klikněte na dům u jména hráče a dostanete se do jeho Minizemě (pokud není zavřena). Klikněte na křídla za jménem přítele a teleportujete se k němu, pokud máte dostatek křídel ve Vašem inventáři. Minimalizované okno komunikace můžete otevřít ze záložky Událostí.

Systémové volby Systémové volby Vám davají možnost pro základní nastavení hry a pro blokování zpráv. Můžete zde také přizpůsobit nastavení grafiky, přepnout se do módu okna a podobně. Zde také můžete zablokovat pozvánky do skupin, přátel atd. taktéž je možné zde zapnout/vypnout sledování protivníka/věcí kurzorem myši.

Okno hovoru Okno hovoru zobrazuje Vaši aktuální konverzaci. Pomocí myši můžete nastavit jeho velikost. Zobrazované zprávy můžete filtrovat pomocí nastavení kategorie v horní části okna. Pomocí menu si můžete zvolit, do které konverzace budete chtít psát. Možnosti jsou: obecný, šeptání, rodina, skupina. Je to také možné pomocí následujících příkazů.
Hovor Pořadí
Šeptání /Jméno postavy Text
Skupina/Nájezd ;Text
Rodina :Text
Časoprostor !Text
Volba posledního partnera při šeptání kurzorové šipky nahoru/dolů